Pamahalaan sa pagdating ng amerikano

Rated 3.93/5 based on 696 customer reviews

Samantalang ang kanyang matalik na kaibigan na nakapag-aral sa edad na tatlumpu’t tatlo ay kasalukuyang nagsisikap na makapagtapos sa Philippine Military Academy sa Baguio noong 1941.

Nang pinasabog ang tulay ng Calumpit dahil sa biglaang pag-retreat ng USAFFE sa Bataan, si Cadet Aguinaldo ay tuluyan nang napahiwalay kahit na sa Philippine Army Headquarters na noon ay inaasahang nasa Maynila pa.

Sina Marcos at Tanching Si Constancio Aguinaldo, ipinanganak sa Angono noong 1918 ay isang kadete sa Philippine Military Academy sa Baguio (Class 43) nang pumutok ang digmaan noong 1941.

Bago siya tawagin upang manungkulan sa USAFFE, si Tanching ay nasa Angono kasama ang mga kaibigan at pamilya.

Nahalal sa nasabing eleksiyon ang mga sumusunod: Dr. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, kawalan ng kapanatagan, kalupitan ng mga kaaway, gutom at panganganib ng buhay, nanatili silang nangangapit sa kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon.

Walang humpay silang nagdarasal upang matapos na ang giyera at magkaroon na sila ng payapang buhay.

You are free to download and reprint it should you find it useful as long as the watermark is left unaltered.

You may click the title above this embedded document to be redirected to the Scribd page.

You may need to create a Scribd account or access Scribd through your Facebook account to be able to download or print the document.

Kasama ang kanyang kaibigang si Marcos Villaluz, sila ay nagkasundong sa pamamagitan ng bangka mula Navotas ang tanging daan mula sa Maynila patungong Bataan.

Magaling na giniya ni Marcos ang bangka sa Manila Bay. Lara na noon ay nasa 41st Division, si Second Lieutenant Constancio U. Aguinaldo (1918-1942) ay namatay dahil sa naubusan ng dugo sa ginawang evacuation area at inilibing sa isang lugar sa Limay, Bataan.

Nakatala rin ang bilang ng pamilya (753), own house and lot (358), own house only (388), own lot only (4), concrete house (1), strong materials (27), light materials (49), mixed strong and light (276), with radio (22), electric light (321), petroleum light (362), artesian water (516), surface water (12), rain water (223), not reported (72).“There were yet no sixth and seventh grade classes in Angono in 1939. Ang kasalukuyang munisipyo ay itinayo noong 1957 nang si Mr. Ang teritoryong inilaan lamang sa bagong gusali ng munisipalidad ng Angono ay nakasaad sa Torrens Title No._____, bahagi ng orihinal na Hacienda y Estancia de Angono. Sa paghiwalay ng Angono sa Binangonan, si Emilio de la Paz (N) sa suporta ni Quezon (N) at Rodriguez Sr. Lara na isang Democrata, lahat ng nahalal sa Municipal Council sa Angono noong 1939 ay mga Nacionalista. Kumpara sa mga Hapon na bagamat kalapit ng Pilipinas ay malaking banta sa ekonomiya at nakagawian na ang maka-Kristiyano at demokratikong pamumuhay ng mga Pilipino, pinili ng mga Pilipinong pumanig sa Estados Unidos na noon ay siyang sentro ng depensa ng pandaigdigang demokrasya.

However, according to the Bureau of Census and Statistics, the following number of students from Angono were enrolled in that year, which could only mean that majority of them were studying in schools of Manila and other neighboring towns: First Grade (156), Second Grade (203), Third Grade (227), Fourth Grade (239), Fifth Grade (65), Sixth Grade (52), Seventh Grade (53), First Year Hi. Katulad sa nakatala sa Bureau of Census and Statistics, ang lupang nakalaan sa bagong gusali ng munisipyo ng Angono ay ang: Kaugnay ng nabanggit na baryo, walang nakakaalam na may ganoong tawag sa Angono. (N) ay nahalal na Representante ng Ikalawang Distrito ng Rizal laban kay Lorenzo Sumulong na anak ni Don Juan na kahit kailan ay hindi natatalo sa halalan sa Angono, isang Democrata, na nakakuha lamang ng tatlumpu’t walong . Ang mga sumusunod ay itinalagang opisyales ng Angono noong 1940 na nakatala sa Palatuntunan ng Pista nang taong iyon: Mr. Ang resolusyon bilang 115 na ipinalabas ng Sa labanang iyon ng magkaibang panig ng pandaigdigang ideolohiya, ang kasaysayan ng Angono ay binalot ng pawis, luha at dugo ng marami niyang anak na nagtanggol sa Bataan at Corregidor, gayundin sa iba’t ibang aktibidad ng mga gerilya laban sa pananakop ng mga Hapones. Villaluz, bilang Chief of Staff ng 21st Division, USAFFE, sa ilalim ni General Mateo Capinpin, ang unang nagtungo sa larangan na mula sa Angono.

Leave a Reply